Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

Har Illich fått rett? Skaper risikofokuseringen i medisinen uhelse? / Was Illich right? Is ill health created by focusing on risks?

Førde R / Forde R. Nord Med 1996; 11: 113-5.
15. september 1996

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.