Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1995

Legen – samfunnspoliti eller pasientvenn?

Førde R, Aasland OG. Aftenposten (morgenutgave) 30.11.1995.
15. september 1995

Article/comment in Norwegian. Abstract not available. Contact us for more information.

Ingress, kronikk i Aftenposten: Et samfunn får kanskje de legene det fortjener - gjennom de oppgaver som legges på dem, og de forventninger som stilles til dem. Ofte ventes det at de skal løse moralske og juridiske problemer som ligger utenfor deres kompetanse. Leger må bli flinkere til å si nei, mener dagens kronikører, som begge arbeider ved Lægeforeningens forskningsinstitutt.

Artikkelen/kronikken kan leses i fulltekst via A-tekst.