Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1995

Alkohol – mer enn vin til maten / Alcohol – more than wine with meals

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2757-8.
15. september 1995

Article/editorial in Norwegian. Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.