Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1993

Helter og skurker - og faren ved å være lege / Heroes and villains - and the danger of being a physician

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1837-8.
15. september 1993

Article in Norwegian.

Editorial - Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.