Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Vil profesjonene overleve NPM?

Olaf G. Aasland har anmeldt boken Profesjonsstudier II i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 20/2013.
18. november 2013

Antologien Profesjonsstudier II er redigert av Anders Molander og Jens-Christian Smeby, og ble utgitt på Universitetsforlaget i 2013.

Les anmeldelsen til Olaf G. Aaslands i fulltekst her.