Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Utbrent til jul?

– Aske og glør kan gi nytt liv, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets julenummer (nr. 23-24/2015), der han omtaler både sin egen legebestefar og legefar – og siterer etterlatte skrifter fra den amerikanske legedikteren William Carlos Williams (1883 – 1963).
17. desember 2015

Aaslands kommentarartikkel står på trykk i seksjonen "Legelivet" (Tidsskr Nor legeforen 2015; 135: 2208) og kan leses i fulltekst via denne lenken.