Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Trenger medisinsk pedagogisk praksis en real overhaling?

– En ny guide gir forslag til hvordan en kan optimalisere læringssituasjonen for studenter i praksis og skape trygge, kompetente klinikere, skriver LEFOs stipendiat Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14/2019.
16. oktober 2019
Faksimile, artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/2019, s.1404.
Faksimile, artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/2019, s.1404.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1404) presenterer hun en artikkel signert britiske forskere, som står bak en detaljert guide basert på pedagogisk teori fra erfaringsbasert læring.