Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Pygmalion-effekten og selvoppfyllende profetier

Olaf G. Aasland har anmeldt boken Social perception and social reality. Why accuracy dominates bias and selvfulfilling prophecy i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 04/2013.
12. mars 2013

Book review. Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 438.

Anmeldelse av Social perception and social reality. Why accuracy dominates bias and selvfulfilling prophecy av Lee Jussim, Oxford: Oxford University Press, 2012.

Bokanmeldelsen kan leses i fulltekst her.