Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Legers jobbtilfredshet – utfordringer og muligheter

– Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Baathe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2019.
27. juni 2019

I sin kommentarartikkel presenterer Bååthe studien fire av LEFOs forskere nylig publiserte i BMJ Open (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø K. How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care? A qualitative study in a Norwegian hospital. BMJ Open. 2019 May 24;9(5):e026971).

Les hele artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening i fulltekstversjon her. 

Les mer: