Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Leger har høyt sykenærvær

– Leger går på jobb når de burde vært hjemme, særlig hvis de taper penger, skriver LEFOs seniorforsker Olaf G. Aasland i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 6/2015.
25. mars 2015

Aaslands kommentarartikkel står på trykk i spalten Legelivet (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 586), og kan leses i fulltekst her.  

Article (editorial) in Norwegian. Abstract is not available. Contact us for more information.