Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Legen som investeringsobjekt og rollemodell

– En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 4/2017.
22. februar 2017

I sin artikkel kommenterer Aasland det han kaller legenes vanskelige vei ned fra pidestallen.
– Det er en nødvendig nedstigning mot jorden i et moderne helsevesen der brukermedvirkning – eller kommunikativ styring – vokser frem som et bærende prinsipp, skriver Olaf Gjerløw Aasland, og viser blant annet til et essay signert statsviteren Einar Øverbye (Velferdsprofesjonene i aktiveringsstaten: en studie av ambivalente relasjoner. I Molander A, Smeby J-C (red). Profesjonsstudier II. Oslo: Universitetsforlaget, 2013: 107-21).

Kommentarartikkelen (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 304) står på trykk i seksjonen Legelivet og kan leses i fulltekst her.