Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Lege i Velferds-Norge

Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 864.
29. april 2014

Article/comment in Norwegian. Abstract not available on PubMed. Contact us for more information.

Olaf G. Aaslands kommentarartikkel er publisert i Tidsskriftets faste seksjon “Legelivet”. Den kan leses i fulltekst her.