Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

LEFO inviterte til nordisk forskerseminar

Legers arbeidsforhold og helse var tema da Legeforskningsinstituttet i januar for andre gang inviterte en rekke nordiske legeforskere til nordisk forskerseminar.
24. mars 2015

Temaet for de to hovedinnleggene til Gunnar Ahlborg fra Institutet för stressmedicin i Gøteborg og Jan Frich fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo og en nærmere presentasjon av sju pågående forskningsprosjekter blir omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 6/2015.

Artikkelen til Lise B. Johannessen (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 612) kan leses i fulltekst her.