Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Fra kunnskap til atferd

- ­Et skifte fra individuell til kollektiv profesjonell autonomi er helt nødvendig, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 22/2017.
30. november 2017

I sin kommentarartikkel (Aasland OG. Fra kunnskap til atferd. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1819) drøfter han blant annet mulige årsaker til nordmenns sviktende tillit til medisinsk forskning.

Aaslands artikkel kan leses i fulltekst her.