Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Brev til redaktøren: J. Telje og R. Førde svarer

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:191.
13. september 2006

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.
Contact us for more information.

Korrespondanseinnlegget i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.