Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Allmennlegenes tid til pasientarbeid i ulike land

– Tiden brukt på direkte pasientarbeid har innvirkning på behandlingskvaliteten, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 3/2017.
9. februar 2017

I sin kommentarartikkel presenterer Rosta flere norske og utenlandske studier som tar for seg andelen total ukearbeidstid brukt på ansikt-til-ansikt-kontakt med pasientene. Hun peker på at lengden på konsultasjonene kan påvirke hvor fornøyde legene er, men at det vel så mye er innholdet som påvirker tilfredshet med behandlingen, hos både pasient og lege.

Artikkelen til Judith Rosta sto på trykk i seksjonen "Legelivet" (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 223) og kan leses i fulltekst her.