Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33730

Veiledningspedagogikkseminar: Grunnleggende relasjonell forståelse. Del 1

Grunnleggende relasjonell forståelse utgjør de første 40 timene av psykoterapiveiledningen.

Informasjon