Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33726

Grunnkurs D - Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

Informasjon

Mer informasjon om kurset og kursinnhold: https://kursinord.no/events/52/grunnkurs-d-2020