Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33713

Kunnskapsbasert smertebehandling. Den 16. nasjonale fagkonferanse

9-10. jan 2020

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Påmelding starter 1. oktober 2019.