Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33699

Riktig legemiddelbruk - Nevrologiske sykdommer

4-5. nov 2019

Scandic Nidelven

Skriv ut

Informasjon

Leger som arbeider innenfor allmennmedisin og klinisk farmakologi, farmasøyter.