Alle kurs
ID. 33696

Hjemmetjensten for eldre i dag og i femtiden

Informasjon

Konferansen er tverrfaglig og nasjonal. Målgruppen er alle i kommune- og spesialisthelsetjenesten med ansvar for å levere tjenester til eldre hjemmeboende personer. Konferansen vil også være nyttig for interesseorganisasjoner.