Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33678

Ultralydkurs Trinn I

18-19. okt 2019

Skriv ut

Informasjon

Leger som behandler muskel- og skjelettplager. Åpent for helsepersonell som behandler lidelseri muskel-skjelett apparatet.