Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33676

Ultralyd Trinn II

24-25. jan 2020

Skriv ut

Informasjon

Leger som behandler muskel- og skjelettplager. Åpent for helsepersonell som behandler lidelser i muskelskjelett apparatet.