Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33671

Klinisk emnekurs i nevrologi


KURSET GÅR OVER TRE TORSDAGSKVELDER (14.11, 21.11 og 28.11 2019 FRA KL. 17.00-21.15) OG ER, PGA REISEVEI, KANSKJE MEST AKTUELT FOR ALLMENNLEGER I OSLO OG AKERSHUS.

Informasjon