Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33669

Emergency Management of Severe Burns (EMSB)

Informasjon

Leger i kirurgiske og anestesiologiske spesialiteter som vil kunne få ansvar for akuttbehandling av brannskade.