Alle kurs
ID. 33667

Barnepalliasjon – en konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv

2-3. des 2019

Thon Hotel Oslo Airport

Skriv ut

I samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus setter vi fokus på det palliative tilbudet for våre yngste, og hva som skal til for å øke kvaliteten. Vi får også erfaringer fra Nordens første hospice for barn og unge, Lilla Erstagården i Sverige.

Informasjon