Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33664

Ettårig hypnoseutdanning NFKEH 2019/2020

27-28. sep 2019

Skriv ut

Hypnose innenfor moderne medisin og psykologi.
1. samling: 27. - 28. september 2019
2. samling: 29. - 30. november 2019
3. samling: 14. - 15. februar 2020
4. samling: 24. - 25. april 2020.
Forelesere
Hans Dahlseng, Hans-Christian Ramskov, Dr. Markku Karma, Arne Jacobsen, Martin Malmstrøm, Dr. Gunnar Rosen og Dr. med. Stephan Rossner

Informasjon