Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33660

Smertemestring i rehabiliteringsarbeid - mer enn medikamenter?

Informasjon

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunal virksomhet som arbeider med voksne med langvarig smerte.