Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33654

Trening som medisin: Trening og testing som behandling av hjerte- og karsykdom og KOLS

Informasjon

Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kurset vil også passe for annet helsepersonell som jobber med de aktuelle pasientgruppene.