Alle kurs
ID. 33654

Trening som medisin: Trening og testing som behandling av hjerte- og karsykdom og KOLS

Informasjon

Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kurset vil også passe for annet helsepersonell som jobber med de aktuelle pasientgruppene.