Alle kurs
ID. 33646

Seniorseminar 16-17 oktober 2019

Informasjon

Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger har gleden av å invitere til nytt Seniorseminar som arrangeres 16. – 17. oktober 2019 på Askeladdens Hus, Soria Moria Hotell, Oslo.

Seminaret omhandler Fra yrkesliv mot et liv som hel eller delvis pensjonist, og retter seg mot leger i alderen fra 60 til 64 år - med ledsager. Ledsagere inviteres til å delta på hele seminaret.

Målsettingen med seminaret er:

  • øke bevisstheten på hvilke spørsmål og endringer du står foran de kommende årene
  • avklare eventuelle spørsmål om pensjon, arv og skifte etc.
  • kanskje bidra til avklaring av hva du ønsker å gjøre fremover

Det anbefales at deltakere bor på Soria Moria Hotell. Den sosiale delen i forbindelse med måltider og samvær for øvrig, er viktig.

Kursavgiften er kr. 3.500 for deltaker og kr. 1.750 for ledsager. Faktura for kursavgift blir sendt deltakerne. Arrangøren betaler reise og opphold på Soria Moria.

Seminaret har plass til ca. 60 deltakere inkludert ledsagere. Vi kan derfor ikke garantere at alle som ønsker å delta får plass. Plassene blir tildelt i den rekkefølgen vi mottar påmeldingene.