Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33644

Emnekurs om KOLS

7-9. nov 2019

Thon Hotel Opera

Skriv ut

Informasjon

Leger i primærhelsetjenesten. Eget program for legens medarbeidere.