Alle kurs
ID. 33638

Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn - fra forskning til praktisk medisin. 28. OUS-symposium

14-15. nov 2019

Oslo Universitetssykehus HF-Ullevål Sykehus

Skriv ut

Informasjon

Allmennpraktikere og spesialister i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, allmennmedisin, samfunnsmedisin, nevrologi.

I tillegg er målgruppen sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helsepersonell med interesse for temaet.