Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33633

Sci-Pans/PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)

18. sep 2019

Sykehuset i Vestfold HF

Skriv ut

Informasjon

Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. lger og psykologer.

Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning og som er involvert i utredning og behandling av psykoselidelser, enten i døgnposter eller i poliklinikk, kan også delta.