Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33632

Grunnkurs A del 2: Allmennlegen og fastlegekontoret

Kurset er delt inn i to deler; 6 timers forberedende nettdel (del 1) og firedagers samling (del 2).

Før du kan delta på del 2 må du:
•bestå alle modulprøver del 1 og fylle ut auditskjemaet
•bestille nettkursfaktura som du mottar i posten, og betale den (husk separat kursavgift for samlingsdel)
•motta kursbeviset på mail.

Informasjon