Alle kurs
ID. 33632

Grunnkurs A del 2: Allmennlegen og fastlegekontoret

Kurset er delt inn i to deler; 6 timers forberedende nettdel (del 1) og firedagers samling (del 2).

Før du kan delta på del 2 må du:
•bestå alle modulprøver del 1 og fylle ut auditskjemaet
•bestille nettkursfaktura som du mottar i posten, og betale den (husk separat kursavgift for samlingsdel)
•motta kursbeviset på mail.

Informasjon