Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33626

TSB-lederkonferansen - Kongstanken: Hvorfor vil vi lede tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

12-13. sep 2019

Thon Hotel Vettre

Skriv ut

Informasjon

Linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig (dvs. både faglig og administrativ) lederansvar for en eller flere TSB-enheter, både i regi av helseforetak/private sykehus, private avtalepartnere med RHF eller Helfo (fritt behandlingsvalg).