Program for Emnekurs i nyresykdommer og diabetes (33623)

Fredag 20. september

00.30 Den vanskelige hypertensjon. Nyrenes betydning

for blodtrykk. Morten Reier-Nilsen

08.00 Registrering.
08.30 Velkommen, info om questback.

Trygve Kongshavn

Nyresvikt tidlig fase og kombinasjon annen sykdom

08.45 Akutt nyresvikt. Kasuistikker fra allmennpraksis.

Akutt nefrologi sett fra nyreavdelingens side. Fastleger: Jan Robert Grøndahl, Torgeir Hauge Iversen, Nyreleger: Tommy Aronsen, Morten Reier-Nilsen

09.30 Lett- til moderat nyresvikt i allmennpraksis.

Fastlegeerfaringer, kasuistikker. Jan Robert Grøndahl, Torgeir Hauge-Iversen

Nyreavdelingens kommentarer til utredning og oppfølging av nyresvikt i allmennpraksis. Indikasjon for henvisning. Morten Reier-Nilsen, seksjonsoverlege, Drammen

10.15 Kaffepause.
11.15 Kardiorenalt syndrom - interaksjonen mellom sykdom

i nyrer og det kardiovaskulære systemet. Morten Reier-Nilsen

12.00 Lunsj.

Alvorlig nyresvikt, diabetisk nefropati

13.00 Nyresykdom hos eldre og multisyke. Oppfølging i

allmennpraksis, kasuistikker. Trgyve Kongshavn, Håvard Hagen Vika

Fastlegens rolle hos pasienter med modrat til alvorlig nyresvikt. Medikamenter, oppfølging av prøvesvar. Akutt forverring ved infeksjoner. Tommy Aronson, overlege, Drammen

13.45 Kronisk alvorlig og terminal nyresvikt. Konservativ/

symptomrettet uremibehandling. Når tenke dialyse, transplantasjon. Tommy Aronson

14.30 Kaffepause.
14.45 Diabetes og nyresvikt. Diabetisk nefropati.

Harald Hermansen, overlege, nyreavdelingen, Drammen

15.30 Hovne ben, ødem. Proteinuri, betydning og oppfølging.

Nefrotisk nyresyndrom. Harald Hermansen

16.15 Kaffepause.

Urologi

16.30 Hematuri. Utredning i allmennpraksis. Kasuistikk.

Manjit Kaur Sirpal, Håvard Hagen Vika

Hematuri, urologens vurderinger. Nyrestein. Andre kirurgiske nyretilstander, cyster, hydronefrose. Thomas F. Næss-Andresen, overlege, urologisk seksjon Drammen

17.15 Nyrekreft, diagnostikk, behandling, oppfølging.

Thomas F. Næss-Andresen

20.00 Middag.

Lørdag 21. september

Diabetes i allmennpraksis- Interaktiv

08.00 Frokost.
08.45 Diabetes type 2: Interaktiv dobbeltime med salen

og forelesere. Manjit Sirpal, Jan Robert Grøndahl

Gjennomgang av 5 pasientkasuistikker med refleksjon rundt diagnostikk, behandling og oppfølging fra allmennpraktiker og spesialist. Stina Therese Sollid

Diabetesbehandling og oppfølging

11.15 Insulinbehandling ved type 1 og type 2. Oppstart,

justering, type. Oppfølging, vurderinger ved hjerte og nyresykdom. Stina Therese Sollid

12.00 Forlenget kaffepause med smørbrød.
12.30 Moderne diabetesbehandling og fremtidsvyer.

Tekniske hjelpemidler, smartpumper, kontinuerlige glukosemålere. Stina Therese Sollid

13.00 Oppfølging av diabetes i allmennpraksis.

Behandlingsmål, retningslinjer, Noklus skjema, praktiske rutiner og råd. Motivering livsstil. Er alt dette nødvendig - når kan vi senke kravene. Vanskelige følgetilstander, ED. Trygve Kongshavn, fastlege

14.00 Kursevaluering og avslutning.
14.30 Slutt.