Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33568

Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk

Informasjon

Leger i spesialisering og spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, barnesykdommer, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, kompetanseområde allergologi.