Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33563

ACT - Aksept- og forpliktelsesterapi AVLYST KOMMER IGJEN I 2020

Innføringskurs i ACT.
Arrangør: NFAs faggruppe for kognitiv terapi

Informasjon