Alle kurs
ID. 33563

ACT - Aksept- og forpliktelsesterapi

Innføringskurs i ACT.
Arrangør: NFAs faggruppe for kognitiv terapi

Informasjon