Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33560

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell, Sørlandet sykehus HF

Informasjon

Legevaktsleger og annet legevaktpersonell.