Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33557

Når kroppen snakker

Informasjon

Tverrfaglig målgruppe som retter seg mot leger (barnelege, barne- og ungdomspsykiatere, allmennpraktikere), psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, helsesykepleiere og kliniske sosionomer.