Alle kurs
ID. 33557

Når kroppen snakker

Informasjon

Tverrfaglig målgruppe som retter seg mot leger (barnelege, barne- og ungdomspsykiatere, allmennpraktikere), psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, helsesykepleiere og kliniske sosionomer.