Alle kurs
ID. 33553

Nordisk konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger - Fra avmakt til styrke

Informasjon

Konferansen samler mellom 200-300 fagfolk fra hele Norden; målgruppen for konferansen er alle som i sin arbeidsdag møter flyktninger og asylsøkere.