Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33553

Nordisk konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger - Fra avmakt til styrke

Informasjon

Konferansen samler mellom 200-300 fagfolk fra hele Norden; målgruppen for konferansen er alle som i sin arbeidsdag møter flyktninger og asylsøkere.