Alle kurs
ID. 33541

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) med hovedvekt på barnepopulasjonen AVLYST

Hvis det melder seg mindre enn 30 deltakere per 1. august blir kurset avlyst.

Informasjon