Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33526

Kognitiv rehabilitering - behov og muligheter ved lokal oppfølging

Informasjon

Helsepersonell som jobber med personer med kognitive følgevirkninger etter ervervet hjernesykdom- og skade.