Alle kurs
ID. 33518

Skallebasis og bihulekirurgi – tilganger og komplikasjonshåndtering

Skull base and sinus surgery – access and management of complications

Informasjon

Spesialister (eller erfarne LIS) i Øre-nese-hals og nevrokirurgi