Alle kurs
ID. 33509

Intro til metakognitiv terapi ved angst og traumer

Informasjon

Leger, psykologer og behandlere som jobber i psykisk helsevern.