Alle kurs
ID. 33508

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) hos barn og unge voksne

Informasjon

Aller leger i klinisk arbeid med barn og unge voksne. Siden behandlingen oftest er helhetlig og tverrfaglig (og tverrsektoriell), vil også andre relevante yrkesgrupper fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten inviteres til å delta.