Alle kurs
ID. 33506

Kommunikasjon og mestring av langvarig smerte

1-2. apr 2019

NTNU - Trondheim

Skriv ut

Informasjon

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjent helsepersonell som jobber med smertepasienter.