Alle kurs
ID. 33488

Helsekonferanse om samiske barn og ungdoms helse og levevilkår

Informasjon

Helsearbeidere innen kommune- og spesialisthelsetjenesten inkl. sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, pedagoger, leger, psykologer og lærere, politikere og helseadministratorer.