Alle kurs
ID. 33483

Lindrende behandling

20-22. mar 2019

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

Skriv ut

Informasjon

Helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende som en del av sitt daglige, primært sykepleiere og leger.