Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 33481

Grunnkurs D - Våruka 2019

5-10. mai 2019

X Meeting Point, Hellerudsletta

Skriv ut

Grunnkurs D arrangeres i forbindelse med Allmennmedisinsk våruke på Hellerudsletta, se egen påmeldingslenke.

Informasjon